Lelki impulzusok az útra

„Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. „ Mt,17,20

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” Mk 2, 17

„mert Istennél semmi sem lehetetlen”  Lk 1, 37

„Ugyanígy a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog.” Jak 2, 17

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” Robert Schuman

„Az ember két világ polgára egyszerre, lelkének gyökérszálai az éghez kötik, lábával sáros földi utakon botorkál.” Márton Áron

„Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond, cselekszik. Életünk minden egyes órája igazából emberré válásunk, kibontakozásunk egy-egy újabb lépcsőfoka.” Böjte Csaba

“Mindig a fénybe nézz, mert szebbet még soha nem láttál. Biztos a fénybe érsz, ha fel tudsz állni mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szív lobog benned.”

Ákos: A fénybe nézz

„Veled Uram, de Nélküled!” István a király

„Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után. „ Tamási Áron

„Ahhoz, hogy valóban boldog légy, kedvesem, csupán arra van szükséged, hogy lelkesedni tudj valamiért.” Anthony de Mello

„Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással. „ Anthony de Mello

Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk? Hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent? S mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét? Hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is…? Wass Albert

„…az emberek nem szabadon választhatják a szent helyet, csupán kereshetik, és titokzatos jelek segítségével megtalálhatják.”  Mircea Eliade: A szent és a profán

„…a vallásos ember mindig arra törekszik, hogy szent univerzumban éljen, következésképpen egész élményvilága másmilyen, mint a vallásos érzés nélküli emberé, azé az emberé, aki deszakralizált világban él.” Mircea Eliade: A szent és a profán

„Két csapdát kell elkerülnünk az igazsághoz vezető úton. Az egyik, ha nem megyünk végig, a másik, ha el sem indulunk.” Buddha

“Az ember akkor fedezi föl magát, amikor megmérkőzik az akadállyal.” Antoine de Saint-Exupéry

“A munka a jellemformáló, nem a győzelem!” Kozák Danuta

Ha azt kérdezed, micsoda az Isten, akkor tudok válaszolni: tekints körbe, nézd meg jól a virágokat, a fákat, az állatokat és az embereket, akkor megtudod, micsoda az Isten. Mindaz a csoda, ami él és meghal, ami szaporodik, maga a természet, mind maga az Isten. Mindezt olyannak teremtette, amilyen; nem kell, hogy más elképzelésed legyen róla. Anne Frank

Az élet színben – formában – hangban él, a tájnak hangja a csend. Egry József

11Az Úr erre azt mondta: „Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé!” S lám, az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a földrengésben. 12A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. 13Amikor Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang szája elé állt. Egy hang megszólította, ezekkel a szavakkal: „Mit csinálsz itt, Illés?” 14Azt felelte: „Emészt a buzgalom az Úrért, a Seregek Istenéért.  1Kir 19,11-14

“Sokat bolyongtam szerte a világon, de lélekbe mindig ott voltam Tusnádon, a patakparti fehér házban és ott vagyok most is, pedig most már üres és az ajtók be vannak zárva. Ott ringott a bőlcsőm. Odaköt a fajtám, a vérem, az elmém s odaköt a szívem. Odaint a virágnyílás is és odahív a levélhullás. Odahúz a beszélő forrás s a csacsogó patak, a fenyőóriás s a lehajló kalász. Ott lettem rabja a betűnek, s a dalnak és kérdve rajongója a nagy természetnek. Odaláncol belülről valami, amit nem lát az idegen, s amiről nem ítél a bíró. Onnan hoztam az erőt, az akaratot, onnan hitet és az érző szívet. Ott kaptam a lelkesedést és ott a szent megnyugvást. A villámok csapkodásában s a fenyőóriások zsivalygó ropogásában tanultam meg azt, hogy a hegyről bármilyen magasan mentünk, egyszer csak le kell jutnunk, mert hamar jön az este, s múló és maroknyi a lét.” Ábrahám Ambrus (akadémikus, természettudós, premontrei szerzetes, tusnádi születésű): A szálfaember

“Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk.” Mark Twain

“A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség.” B. C. Forbes

“Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.” Helen Keller

“Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk.” Helen Keller

“Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót.”
Milton Berle

“Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid.” Benjamin Elijah Mays

“Az erős lélek, ha nagy cél van előtte, megacélosítja a gyönge testet.” Mark Twain

“A dolgok leírásával járó fegyelem az első lépés a célkitűzés megvalósítására. Beszélgetések során az ember mindenféle homályos megfogalmazással és badarsággal élhet, gyakran észre sem veszi. De ha leírjuk gondolatainkat, valami arra kényszerít bennünket, hogy belemenjünk a részletekbe. Ily módon nehezebb becsapni önmagunkat.” Lee Iacocca

“Hogy az ember képes változtatni önmagán… és úrrá lenni sorsán – ezt minden elme tudja, amelyik felismerte a megfelelő gondolkodás hatalmát.” Christian D.

Én én vagyok. Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam. Én rendelkezem mindenemmel – a testemmel és annak minden mozdulatával; az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel; a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz; az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság, vagy izgalom; a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem; a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes; minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul. Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim. Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit. Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam. Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe. Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat. Virginia Satir

„Nem veszítettem el a kedvemet, mivel minden egyes sikertelen kísérlet egy újabb lépést jelent előre.” Thomas Alva Edison

“Nem ismerek reménykeltőbb érzést, mint az ember kétségbevonhatatlan képességét, hogy tudatos erőfeszítéssel felemelje saját életét.” Henry David Thoreau

“Az emberek nem lusták. Egyszerűen nincs olyan céljuk, ami motiválná őket.” Anthony Robbins

“Az élet olyan, mint a biciklizés. Nem lehet egyensúlyban tartani, ha egy helyben áll.” Linda Brakeall

“Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja.” Henry David Thoreau

“Ha emberekkel van dolgunk, sose feledjük el, hogy nem logikus lényekkel van dolgunk. Érzelmi lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, és akiket büszkeség és hiúság kormányoz.” Dale Carnegie

“Abban nincs semmi csodálatos ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik meg.” hindu közmondás

“Amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést megtenni, csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy.” grönlandi közmondás

“Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.” George Eliot

“Minden próbatétel és minden nehézség, amivel találkozunk, arról szól, hogy az ember, ha magába tekint, felismerhesse, hogy milyen erő irányítja, mi motiválja cselekedeteiben.” Balogh Béla

Mert el kell mondanod, tudnom kell,
El kell mondanom, tudniuk kell:
A hegyek, a fák, völgyek, vizek
Éltetnek engem, s a népemet.

Mert el kell mondanod, tudnom kell,
El kell mondanom, tudniuk kell,
Áldjon, vagy verjen a sors keze,
Itt élned, halnod kell. Transylmania – Mert tudnom kell