Regulament

Înregistrarea la evenimentul “Maratonul Sacru” care nu este (nu este) un concurs, înseamnă acordul implicit cu cele menţionate în anunţul de participare, precum şi acceptarea respectivului regulament.

Fiecare participant acționează pe propria răspundere, declară că starea sănătății sale permite participarea la eveniment, în conformitate cu Regulamentul Maratonului Sacral.

Declară că nu va cere despăgubiri pentru unele daune sau prejudicii daca este afectată (la) starea sa de sănătate sau a altui participant la eveniment, sau orice altă daună rezultată din participarea la Maratonul Sacral.

Participarea copiilor la “Maratonul Sacru”

Participarea copiilor sub 14 ani este permisă numai cu însoțitori adulți. Un adult poate însoții mai mulți copii. Însoțitorul trebuie să semneze o declarație în care sunt nominalizați copii dați în grija lui.

Participarea minorilor peste 14 ani este permisă fără însoțitor, numai cu acordul scris al unuia dintre părinți.

Formularul de declarație poate fi descărcat aici. Se va preda semnat la primirea pachetului de start.

Numărul de participare trebuie purtat tot timpul la vedere, preferabil în față. Pierderea sau distrugerea numărului implică descalificarea. Participantul care nu îşi poartă numărul, îl pliază, acoperă sau îl dă jos, care nu respectă întregul traseu stabilit de organizatori, sau completează formularul de înregistrare cu datele incorecte, este deasemenea descalificat.

Participanţii care părăsesc traseul concursului, comportându-se nesportiv faţă de ceilalţi participanţi, vor fi descalificați.

Organizatorii își rezervă dreptul de a limita numărul participanţilor, sau de a refuza înregistrarea celor care nu respectă regulamentul.

Organizatorii evenimentului îşi rezervă dreptul de a modifica traseul, punctele de hidratare /alimentare, distanţele de schimbare, programul şi data evenimentului, cu mențiunea ca fiecare persoană înregistrată să fie anunțată în timp util despre această schimbare.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru depozitarea bagajelor

participanţilor, această sarcină cade în grija participanților.

Organizatorii nu asigură păstrarea în siguranţă a obiectelor de valoare a participanților !

Organizatorii evenimentului, îşi rezervă dreptul de a face fotografii şi filme cu participanții, care devin proprietatea intelectuală a organizatorilor. Fotografiile şi filmele făcute vor putea fi utilizate în scop publicitar sau de comunicare, persoanele reprezentate pe acestea nu vor fi îndreptăţite la compensaţii materiale sau de altă natură.

Datele necesare pentru facturare (în cazul în care factura pentru taxa de participare se face pe alt nume decât cel propriu), trebuiesc trimise pe e-mail prin fişa de înregistrare online sau pe format de hârtie până la data evenimentului, şi nu vor fi acceptate verbal.

Evenimentul va avea loc indiferent de condiţiile meteo.

Taxa de înscriere nu este transferabilă altei persoane și nici nu se returnează.

Odată cu completarea şi semnarea formularului de participare, sau prin înregistrarea online, participantul îşi exprimă acordul faţă de condiţiile din anunţul de participare şi din regulamentul evenimentului.

Completarea formularului de participare înseamnă totodată oferirea voluntară a informaţiilor. Participantul îşi dă acordul ca organizatorii să îi păstreze datele în baza lor de date.

Participantul este totodată de acord, prin înregistrarea la eveniment şi acceptarea condiţiilor de participare, să primească informări cu privire la eveniment, pe adresa de e-mail menţionată la înregistrare.

Protejați mediul înconjurător, florile, plantele, păsările animalele și alte viețuitoare ale pădurii si câmpiei!

Participanții care au luat startul și renunță la tură indiferent de motiv, sunt rugați să contacteze organizatorii telefonic la numărul 004-0730-711.745, sau voluntarii de pe traseu!

Păstrați curățenia și bucurați-vă de frumusețea naturii!

Manifestați fair play și ajutați participantul care solicită acest lucru, în orice situație.